logo

prawo-politykaCzy amerykański prezydent, aby zostać wybrany musi zdobyć największą liczbę głosów?

Czy amerykański prezydent, aby zostać wybrany musi zdobyć największą liczbę głosów?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Nie, amerykański prezydent, aby zostać wybrany nie musi zdobyć największej liczby głosów. O wyborze nowego prezydenta decyduje specjalny konstytucyjny organ - Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College). "Organ ten co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii. Liczba elektorów jaką wystawia dany stan równa się liczbie kongresmenów, którzy reprezentują go w dwuizbowym parlamencie USA. W Senacie każdy stan reprezentuje po dwóch senatorów. Liczba reprezentantów w Izbie Reprezentantów jest zależna od liczby obywateli danego stanu. Najsłabiej zaludnionym przypada po jednym. Najliczniej zamieszkałej Kalifornii pięćdziesiąt trzy. Dlatego Kalifornia ma pięćdziesięciu pięciu elektorów, a najsłabiej zaludnione stany po trzech. Dystrykt Kolumbii, który nie jest stanem, ni częścią żadnego stanu wybiera tylu elektorów ilu mógłby, gdyby był stanem - trzech. Tu warto podkreślić, że Dystrykt Kolumbii nie ma reprezentacji w parlamencie federalnym. Na elektora nie może być wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów Zjednoczonych jakikolwiek urząd powierniczy lub odpłatny. Co warte odnotowania, elektorzy spotykają się jedynie w stanowych parlamentach i swoje głosy wysyłają do urzędującego Przewodniczącego Senatu USA, który na wspólnym posiedzeniu obu izb Kongresu dokonuje otwarcia kopert i zlicza głosy." (za wikipedia)
W historii USA aż czterokrotnie zdarzyło się, że kandydat który zdobył najwięcej głosów w wyborach powszechnych nie był wybierany przez elektorów na prezydenta. Dotyczyło to generała Andrew Jacksona (wybory w 1824 roku), Samuel Tilden (wybory w 1876 roku), Grover Cleveland (wybory w 1888 roku) oraz Al Gore (wybory w 2000 roku). Ten ostatni zdobył ponad 600 tys. głosów więcej niż jego rywal George W. Bush. Próby zmiany systemu wyborczego w USA kończyły się fiaskiem z powodu oporu małych stanów, który obecny system nie pozwala marginalizować.
Popularne pytania
Dlaczego Aztekowie ofiarowywali bogom ludzkie serca?
W którym kraju można adoptować osobę dorosłą?
Ile zapłaciłbyś za obraz na zdjęciu?
Ile wynosi polski rekord układania kostki Rubika?
Co to za roślina?
Kto nie powinien korzystać z aspiryny?
Która dieta działa pozytywnie na niealkoholowe stłuszczenie wątroby?
Który pokarm jest najdłużej trawiony przez żołądek?
Czy na początku XIX wieku więcej poddanych cara potrafiła czytać i pisać po polsku niż po rosyjsku?
Jak sprawić, aby przyśniła się ukochana osoba?
Jak pingwiny robią kupę?
Dlaczego nie wszyscy pamiętają swoje sny?
W którym roku III Rzesza zwodowała najwięcej okrętów podwodnych?
Z którym krajem w czasach piastowskich Polacy mieli stworzyć jedno państwo?