logo

fizyka
Co stanowi ponad 99,9 proc. objętości atomu?

Co stanowi ponad 99,9 proc. objętości atomu?
Ponad 99,9 proc. objętości atomu to pusta przestrzeń. Jądro atomu, które leży w centrum atomu odpowiada za 99,9 proc. całej masy atomu ! Jądro atomu składa się w wielkim skrócie z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych neutronów (neutron ma taką samą masę jak proton), proton może istnieć bez neutronu, ale neutron bez protonu już nie. Jądro otoczone jest jeszcze mniejszymi (elektron jest 1836x mniejszy od protonu) i ujemnie naładowanymi elektronami, elektrony nie wnoszą prawie nic do całkowitej masy atomu, ale są za to najaktywniejszą częścią atomu. Najczęściej liczba elektronów i protonów jest równa. Dzięki przeciwnym ładunkom elektrony i protony przyciągają się nawzajem (co utrzymuje strukturę atomu i przez to atom jest obojętny elektrycznie). Elektrony są jednak bardzo ruchliwe, przyciągane są nie tylko przez protony własnego jądra, ale również przez inne atomy. Elektrony otaczają jądro na określonych poziomach energii - zwanych powłokami (powłok może być maksymalnie 7). Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Za spójność jądra atomowego odpowiadają (w wielkim skrócie :) oddziaływania silne (jedno z czterech fundamentalnych oddziaływań fizycznych - silne i słabe, oddziaływanie grawitacyjne i oddziaływanie elektromagnetyczne). Oddziaływanie silne jest o 10 do potęgi trzydziestej ósmej razy silniejsze od grawitacji.
Popularne pytania
Jak sprawić, aby przyśniła się ukochana osoba?
Jakiej marki samochód znajduje się na zdjęciu?
Ile lat miał najmłodszy papież?
Jak Rosjanie tłumaczą dzisiaj sojusz z Hitlerem przeciwko Polsce?
Dlaczego po uderzeniu w głowę pokazują się gwiazdy?
Czy jedzenie dużej ilości słodyczy może spowodować cukrzycę?
Które komórki w ludzkim organizmie żyją najdłużej?
Co oznacza, kiedy ktoś pociera oczy lub brwi?
Czy rano powinno się brać prysznic?
Czy elektrony w atomie poruszają się w przestrzeni?
Co przedstawia zdjęcie?
Jaki rozkaz otrzymało WP po wkroczeniu 7 maja 1920 roku do Kijowa?
Co było droższe licencja na produkcję Fiata czy rosyjskiej Pobiedy (Warszawy)?
Z jaką prędkością mkniemy korzystając z najszybszej zjeżdżalni wodnej?