logo

naturaIle jest odmian ziemniaków?

Ile jest odmian ziemniaków?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Na świecie wyróżnia się 10 tys. odmian ziemniaków. Największy bank genów tej rośliny znajduje się w Peru. Polski Krajowy Rejestr zawiera 129 odmian (dane: październik 2011). W Unii jest ponad dwa tysiące odmian. Najbardziej popularne odmiany ziemniaków w Polsce to: Satina, Tajfun, Satina, Tajfun, Jelly, Innovator , Zorba, Lady Rosetta i Saturna.
Popularne pytania
Co przetaczano podczas II wojny amerykańskim żołnierzom, rannym w bitwach toczonych na Pacyfiku, gdy brakowało krwi?
W którym europejskim kraju piwo jest najdroższe?
Która piosenka była najpopularniejsza wśród niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej?
Co oznacza wyraz "dupa" w języku rumuńskim?
Na nasze zachowanie i rozwój ma większy wpływ rodzina czy przyjaciele?
Jaka odległość dzieliła strony w okopach podczas I wojny światowej?
Jak jest nazywana ozdobna chusteczka wkładana do górnej kieszonki w marynarce?
Czy ryby czują ból?
Jak sprawdzić wiek i stopień zużycia komputera?
Co jest na zdjęciu?
Jaki zespół nazywany jest “polskimi Beatlesami”?
W którym państwie firmy przygotowują dla swoich pracowników tzw. pokoje nicnierobienia?
Czy ciągłe problemy z gotówką mogą obniżyć iloraz inteligencji?
Mężczyźni o jakim kształcie twarzy mają większe szanse na przygodny seks?