logo

fizyka
Jak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?
Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Z jakiej odległości powinieneś usłyszeć ryk lwa?
Czy prawdą jest, że Lenin nie lubił Stalina?
Która szyja ma więcej kości: żyrafy czy człowieka?
Jak Amerykanie chcieli pomóc rosyjskim Żydom w 1973 roku?
Jak smakuje ludzkie mięso?
Z których ekspresów do kawy otrzymujemy najmniej zdrową kawę?
Czy margaryna jest zdrowsza od masła?
Co należy jeść, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego?
Czy misie śpią zimą?
Jaki procent osób uzależnia się od alkoholu?
Które ziemie miały zostać przyłączone do Kongresówki po wygranej przez Rosję I wojnie?
Czemu gwiazdy świecą?
Co w dawnych czasach było droższe - biały chleb czy pełnoziarnisty?
Jakie zwierzę było przodkiem kota domowego?