logo

fizykaJak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Czy kolor różowy istnieje naprawdę?
Czy kaczki zimą powinno się dokarmiać chlebem?
Czy jeśli przestaniemy trenować, to mięśnie zmienią się w tłuszcz?
Mieszkańcy którego państwa jedzą najwięcej czekolady?
O której powinno się jeść pierwszy posiłek?
Którego koloru pies nie widzi?
Czy Hitler chciał stworzyć "społeczeństwo otwarte"?
Do kogo należy Antarktyda?
Co oznacza po tybetańsku Czomolungma (Mount Everest)?
Czy można określić, jak daleko jest burza, mierząc czas między rozbłyskiem a pierwszym grzmotem?
Jak wyglądały słodycze w czasach, w których nie znano czekolady i cukru?
Co można zrobić ze starym i nieużywanym smartfonem?
Jaki procent Polaków jest wegetarianami?
Dlaczego Kanadyjczycy nie mogą być mistrzami w rzutkach na trawie?