logo

fizykaCzy jądro atomu ma mniejszą masę jako całość niż protony i neutrony miałyby oddzielnie?

Czy jądro atomu ma mniejszą masę jako całość niż protony i neutrony miałyby oddzielnie?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

tak
Popularne pytania
Czy mieszkańcy Izraela wyznania mojżeszowego nie mogą dłubać w nosie w trakcie szabatu?
Które części ciała człowieka są tak unikalne, jak odciski palców?
Który konflikt doprowadził do wybuchu I i II wojny?
Czy rzeczywiście Galia Asterixa i Obelixa oparła się Rzymowi?
Ile jest odmian jabłek?
Ile torebek przez całe życie ma przeciętna kobieta?
Jak wiele kobiet zadaje pytania, na które zna odpowiedzi?
Dlaczego większość krów na pastwisku ustawia się w tym samym kierunku?
Jak jest po francusku “Podobasz mi się!”?
Co znajduje się na zdjęciu?
Które produkty sprawiają, że szybciej jesteśmy syci i mniej jemy?
Komu w XIX wieku Amerykanie zabronili emigracji?
Ile litrów potu może wypocić człowiek w ciągu jednej godziny: a) 0.2, b) 5, c) 0.1, d) 1?
Czym w kościele zajmował się ostiariusz?