logo

psychologiaCzy strach przed pająkami jest wrodzony?

Czy strach przed pająkami jest wrodzony?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy strach przed pająkami wynika z przeżyć danej osoby, czy ma charakter wrodzony. Zapewne jeden i drugi czynnik ma tutaj znaczenie, prawdopodobnie są osoby, które są mniej lub bardziej odporne na bodźce związane z pająkami czy wężami. Dziecko, które widziało reakcję np: ojca, matki, na widok pająka, węża zakoduje ten wzór w mózgu i odpowiedni wzorzec zostanie zapisany w hipokampie, o samym odruchu strachu zdecyduje natomiast ciało migdałowe. Nieco inne światło na tą sprawę rzucają badania Vanessy LoBue z Rutgers University, Davida H. Rakisona z Carnegie Mellon University oraz Judy S. DeLoache z University of Virginia, według w/w naukowców strach przed pająkami czy wężami jest wyuczony w okresie niemowlęcym i nie ma charakteru wrodzonego.
Popularne pytania
Jaka miała być II RP według planów amerykańskich?
Czy przeciętni Niemcy wiedzieli o Holokauście?
Jak się pisze “półtoragodzinny” czy “półtora-godzinny”?
Jak Hitler odnosił się podpisywanych sojuszy i traktatów?
W których krajach najbardziej cieszono się z podboju Polski w 1939 roku?
W których fazach lotu najczęściej dochodzi do katastrofy?
Dlaczego herbata zaparzona na Mount Evereście smakuje paskudnie?
Co Arabia Saudyjska importuje z Australii?
Jakie było prawdopodobieństwo, że lądowanie na Księżycu zakończy się sukcesem?
Jaka kara grozi w Chinach za korupcję?
Jaki dystans należy zachować witając się z Japończykiem?
Dlaczego w Mozambiku nie można budować linii wysokiego napięcia poniżej 12 metrów?
Czy warto napisać list miłosny do ukochanej?
Czy w bitwie pod Chocimiem ok. 600 husarzy zmusiło do ucieczki z pola bitwy 2 tys. Turków?