logo

geografiaKlimat w Europie podczas maksymalnego zlodowacenia

Klimat w Europie podczas maksymalnego zlodowacenia

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Zlodowacenie, in. glacjacja (fr. glaciation, od łac. glacio ’zamrażam’) – okres, w czasie którego znaczne obszary Ziemi pokryte są lądolodem.
W historii Ziemi okresy lodowcowe występowały kilkukrotnie, również obecnie prawdopodobnie znajdujemy się w takim okresie, potocznie zwanym epoką lodową. Prawdopodobnie w każdym z wielkich zlodowaceń następowały po sobie regularne okresy lodowcowe, w których lód zajmował większe obszary (glacjały) oraz przejściowe okresy, w których lądolód cofał się, ale nie zanikał (interglacjały, obecnie).

Tak naprawdę nieznane są przyczyny zlodowaceń. Za główną przyczynę fluktuacji klimatu o randze glacjału uważa się obecnie periodyczne zmiany nasłonecznienia Ziemi związane z cyklami Milankovicia. Główny trend modyfikowany jest przez krótsze zmiany od 10.000 do 1.000 lat związane modą cyrkulacji termohalinowej w oceanach, takie jak wydarzenia typu Dansgaard-Oeschger oraz Heinrich. Odgrywają one dominującą rolę w szybkich zmianach klimatu o dużej amplitudzie, szczególnie w jego glacjalnej modzie (np. MIS 3). Najsilniejszy wpływ ochłodzenia notowany jest w rejonie Północnego Atlantyku. Związane jest z to z zatrzymaniem lub osłabieniem pasa transmisyjnego ciepła, jakim są ciepłe prądy oceaniczne (zob. cyrkulacja termohalinowa), chociaż wiadomo, że same zmiany mają wpływ niemal globalny. Podczas zlodowaceń przedczwartorzędowych zmiany położenia kontynentów związane z ruchem płyt litosfery mogły wpływać na cyrkulację wód oceanicznych. Na szybkie zmiany pogody wpływ ma także zapylenie atmosfery przez wybuchy wulkaniczne. Żadna z teorii nie tłumaczy dlaczego w dziejach Ziemi kilkakrotnie następowały zlodowacenia, a pomiędzy nimi następowały bardzo długie okresy bez śladów zlodowaceń.

Wiki
Popularne pytania
Kto jako pierwszy podczas II wojny zastosował ludobójstwo zwane tzw. marszami śmierci?
Do czego można wykorzystać skorupki od jajek?
Jak rozpalić ognisko na biwaku za pomocą soczewki?
Jakie śniadanie jest najlepsze na kaca?
Czy najbogatszy kraj Europy jest monarchią dziedziczną?
Czy Amerykanie zawdzięczają zakup Alaski Polakom?
Ile w ciągu dnia przeciętne małżeństwo spędza ze sobą tylko sam na sam?
Kofeina działa pobudzająco na człowieka po wypiciu co najmniej jednej filiżanki kawy?
Jak anakonda ocenia wielkość zdobyczy?
Ile par ludzi jest potrzebna, aby zaludnić planetę Proxima b?
Gdzie jest więcej moczu w basenie czy jacuzzi?
Efekt Hawthorne to określenie zmiany zachowania człowieka pod wpływem obserwacji innych osób?
Czy miód można przechowywać w lodówce?
Czego nie dostrzegają miłośnicy sojuszu z Niemcami w 1939 roku?