logo

historia
Czy na tronie Polski zasiadał Ukrainiec?

Czy na tronie Polski zasiadał Ukrainiec?
Można tak powiedzieć, bo Michał Korybut Wiśniowiecki był synem wojewody ruskiego i mieszkańcem obecnej Ukrainy
Popularne pytania
Jaki stosunek do religii miał Marks?
Co jest warunkiem nominacji do otrzymania “nagrody” Darwina?
Jaki procent Polski opanował Wehrmacht do 17 września 1939 roku?
Czy wiesz co przedstawia zdjęcie?
Czy istnieje preparat wierności w sprayu?
Jaki telefon uważany jest za pierwszy smartfon na świecie?
Co biali Amerykanie chcieli zrobić z Afroamerykanami w XIX wieku?
Gdzie statystycznie jest więcej wypadków: na autostradach i drogach ekspresowych czy na zwykłych ulicach?
Która grupa zawodowa pije najwięcej kawy?
Co oznacza imię Jan?
Co według twórców Unii Europejskiej miało być jej spoiwem?
Czy w czasach Jezusa można było ogrzewać domy gazem ziemnym?
Ilu bogów czci się w hinduizmie?
Gdzie żyje statystycznie największy odsetek ludzi z depresją?