logo

wojna, 1942
Warszawskie getto, lato 1942


Foto Willy Georg
Popularne pytania
Czy lenistwo jest dziedziczne?
Który rok był na świecie najcieplejszy?
Czy ksiądz może zdradzić tajemnicę spowiedzi Urzędowi Skarbowemu i CBŚ?
Czy jedzenie gotowanych ziemniaków może być niezdrowe?
Przy jakim widoku ze szpitalnego okna ludzie szybciej zdrowieją?
Ile kosztował pierwszy prywatny satelita i w którym roku został wyniesiony?
Jaką cenę musiała zapłacić RFN za zgodę Francji na wchłonięcie NRD?
Czy mężczyźni potrzebują nawet trzy razy więcej kontaktu dotykowego niż kobiety?
Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?
Co przedstawia zdjęcie?
Ile godzin trwa najdłuższy film jaki nakręcono w historii kinematografii?
W jakim tempie starzeje się człowiek w kosmosie?
Który park narodowy w Polsce jest największy?
Kto jako pierwszy użył sformułowania "surfować po Internecie"?