logo

prawo-polityka
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o numerze 2758 przyjęta 25 października 1971 r, która uznaje Chińską Republikę Ludową (ChRL)


Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o numerze 2758 przyjęta 25 października 1971 r, która uznaje Chińską Republikę Ludową (ChRL) za jedynego uprawnionego przedstawiciela Chin przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Chiny są członkiem pierwotnym ONZ. Podpisały i ratyfikowały Kartę NZ w 1945. Do 1971 Chiny w Organizacji Narodów Zjednoczonych reprezentowała Republika Chińska. W tym roku ONZ wycofała uznanie dla Republiki Chińskiej i za legalne władze Chin uznała władze Chińskiej Republiki Ludowej.

Wiki
Popularne pytania
Czy na pewno śmiech to zdrowie?
Ile jajek w tygodniu możemy zjeść?
Jakie jest ulubione jedzenie 80% Amerykanów?
W którym roku spalono ostatnią kobietę uznaną za "czarownicę"?
Czyje jest to oko?
Czy srebro ma właściwości bakteriobójcze?
Która część ciała zdradza, że ktoś kłamie?
Jaka kara grozi w Polsce za zbieranie w lesie chronionych gatunków grzybów?
Jaki rozkaz otrzymało WP po wkroczeniu 7 maja 1920 roku do Kijowa?
Z jakiego powodu miód pszczeli jest tak wyjątkowy?
Skąd pochodzi słowo "żaluzja"?
Jak dobrze zaparzyć czarną herbatę?
Jak skompromitowano sztukę współczesną?
Dlaczego II RP nie miała króla?