logo

zwierzętaOgromny owad z gatunku weta, zamieszkuje tylko Nową Zelandię


Weta – w szerokim znaczeniu – zbiorcza nazwa nadawana ponad 70 gatunkom dużych owadów prostoskrzydłych (szarańczaków) z rodzin Anostostomatidae i Rhaphidophoridae. W węższym znaczeniu jest to rodzaj Weta opisany przez Choparda w 1923. W języku polskim pod tą nazwą opisywane są gatunki z rodzaju Deinacrida.

Owady określane nazwą weta są gatunkami reliktowymi (przetrwały w niezmienionej formie od niemal 200 milionów lat) i endemicznymi, występującymi jedynie na Nowej Zelandii. Nazwa pochodzi od maoryskich słów "wētā punga", oznaczających "bóstwo brzydoty".

Wety są dużymi owadami – największe gatunki, należące do rodzaju Deinacrida, osiągają długość 10 cm (wliczając czułki i odnóża, może ona przekraczać 30 cm) i ważą nawet 70 gramów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Weta
Popularne pytania
Ile lat ma chleb?
Czy można nauczyć kota, aby nie budził właściciela nad ranem?
Jak w prosty sposób powstrzymać głód?
Czy muzyka klasyczna wpływa pozytywnie na wzrost i stan roślin?
Jakie słowo w języku staropolskim oznaczało liczbę bliską zera?
Kiedy wynaleziono kibelek ze spłuczką?
Jak poprawić dykcję?
Czy ścisłe przestrzeganie ograniczeń prędkości może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo na drodze?
Jak kobiety postrzegają posiadacza sportowego samochodu?
Ile kilogramów bakterii zawiera ciało dorosłego człowieka?
Jaki przedmiot uratował życie astronautom podczas lądowania na Księżycu?
Ile osób zamordowano w KL Auschwitz po opuszczeniu obozu przez Niemców?
Czyje jest to oko?
Jakiego światła liście prawie wcale nie pochłaniają?