logo

znani-ludzieCzy cesarz Klaudiusz wydał edykt zezwalający na puszczanie bąków w jego obecności?

Czy cesarz Klaudiusz wydał edykt zezwalający na puszczanie bąków w jego obecności?
Tak, rzeczywiście cesarz Klaudiusz wydał edykt zabraniający puszczania bąków w jego obecności.
Popularne pytania
Dlaczego Moskwa podbiła Syberię?
Co to jest bogyfobia?
Do którego roku można było jeździć w Belgii bez prawa jazdy?
Czy tylko Indianie skalpowali swoje ofiary w Ameryce?
Czy migrujące ptaki poruszają się wzdłuż linii prostej?
Jak pozbyć się łupieżu?
Co grozi księdzu za naruszenie tajemnicy spowiedzi?
Który ze współzałożycieli KORu uważał, że niepodległość jest Polsce niepotrzebna?
Kiedy rozpoczęto budowę Pentagonu?
Do kogo należy Antarktyda?
Co Polacy najczęściej kupują w sieci sklepów IKEA?
Który polski strój został przez Rosjan zakazany?
Czy Słońce wydaje jakieś dźwięki?
Co stanowi ponad 99,9 proc. objętości atomu?