logo

zdrowie-medycynaJak powinniśmy się zachować kiedy ktoś ma atak padaczki?

Jak powinniśmy się zachować kiedy ktoś ma atak padaczki?
Nie można wkładać w zęby chorego żadnych twardych przedmiotów, należy ułożyć na boku i wezwać pogotowie
Popularne pytania
Która rasa psów jest najbardziej szczekliwa?
Po jakim czasie w wyniku pożaru samolot zaczyna się topić?
Czy migrujące ptaki poruszają się wzdłuż linii prostej?
Czy nowalijki są zdrowe?
Czy nogi wydłużają się w ciągu dnia?
Ile razy należy wejść na Mount Everest, aby pobić rekord pewnego Szerpa?
Jak powstaje ropa?
Jak niemiecka administracja nazywała w oficjalnych dokumentach holocaust Żydów, Polaków i Cyganów?
Czy obecne możliwości techniczne umożliwiają poprawianie genów dorosłego człowieka?
Co to za urządzenie?
Dlaczego dzierzba siwa nabija swoje ofiary na kolce drutu kolczastego?
Ostatnie fragmenty nizinnych lasów pierwotnych na terenie Niżu Europejskiego znajdują się w Polsce i na Białorusi ...
Jakie jest prawdopodobieństwo, że bramkarz obroni rzut karny?
Jak niemowlaki odczytują emocje dorosłych?