logo

historiaJaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?

Jaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Partia Hitlera domagała się m.in.

Wybrane punkty programu.
1. Likwidacji wielkiej własności ziemskiej.

2. Zakazu obrotu ziemią.

3. Wprowadzenia konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania.

4. Przejęcia zysków zakładów przemysłu zbrojeniowego.

5. Robotnicy mięli utworzyć komórki partyjne, aby przejąć kontrolę nad administrowaniem fabryk, zakładów i warsztatów.

6. Domagano się upaństwowienia wielkich koncernów.

7. Wprowadzono niehonorowanie dochodów nie osiągniętych przez pracę, walka z lichwą ...

8. Wzrost sprawności fizycznej przez ustanowienie w szkołach na mocy prawa obowiązku ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu.

9. Edukacja miała zostać scentralizowana, to państwo miało decydować, co dzieci będą się uczyć.

10. Domagano się zastąpienia prawa rzymskiego, które służy materialistycznemu porządkowi świata, niemieckim prawem zwyczajowym.

11. Postulowano budowę armii ludowej (masowej).

12. Domagano się wprowadzenie poprawności politycznej w każdym aspekcie, w tym celu wprowadzono cenzurę i koncesje na wydawanie np. prasy.

13. Partia jest za wolnością wszystkich wyznań religijnych (żadnej nie preferuje), ale państwo zostawia sobie możliwość ingerencji jeśli zostaną naruszone dowolne interesy państwa czy dobro rasy niemieckiej. De facto jest to otwarta groźba przede wszystkim wobec silnego np.w Bawarii Kościoła.

14. Domagano się upaństwowienia dużych domów towarowych i ich dzierżawy po niskiej cenie drobnym kupcom.
.....

Program ten niewiele różnił się od programu komunistów dlatego po rozwiązaniu partii komunistycznej, która była sowiecką agenturą, zdecydowana większość jej członków zasiliła NSDAP.

Źródło: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3910
Popularne pytania
W którym roku w Polsce po raz pierwszy pojawiła się reklama podpasek?
Ile kosztuje miejsce na cmentarzu obok Marilyn Monroe?
Gdzie ludzie wierzą, że białe koty przynoszą pecha?
Czy cesarz Klaudiusz wydał edykt zezwalający na puszczanie bąków w jego obecności?
Z czego składał się pierwszy księżycowy posiłek?
Czy samolot pasażerski podczas remontu rozkładany jest na części?
Jaką karę w III RP poniósł prokurator, który zażądał kary śmierci dla 17-letniej sanitariuszki Danuty Siedzikówny?
Dlaczego trzemy oczy, gdy jesteśmy zmęczeni?
Ile skarpet można powiesić na lince do prania?
Co makabrycznego zrobili Brytyjczycy, aby zachować tajemnice Enigmy?
Co się dzieje z ciałem podczas opalania?
Której europejskiej nacji seniorzy śpią najlepiej?
Czy chińskie pismo składa się z alfabetu?
Jak ożywić lekko wysuszone owoce i warzywa?