logo

historiaJaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?

Jaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?
Partia Hitlera domagała się m.in.

Wybrane punkty programu.
1. Likwidacji wielkiej własności ziemskiej.

2. Zakazu obrotu ziemią.

3. Wprowadzenia konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania.

4. Przejęcia zysków zakładów przemysłu zbrojeniowego.

5. Robotnicy mięli utworzyć komórki partyjne, aby przejąć kontrolę nad administrowaniem fabryk, zakładów i warsztatów.

6. Domagano się upaństwowienia wielkich koncernów.

7. Wprowadzono niehonorowanie dochodów nie osiągniętych przez pracę, walka z lichwą ...

8. Wzrost sprawności fizycznej przez ustanowienie w szkołach na mocy prawa obowiązku ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu.

9. Edukacja miała zostać scentralizowana, to państwo miało decydować, co dzieci będą się uczyć.

10. Domagano się zastąpienia prawa rzymskiego, które służy materialistycznemu porządkowi świata, niemieckim prawem zwyczajowym.

11. Postulowano budowę armii ludowej (masowej).

12. Domagano się wprowadzenie poprawności politycznej w każdym aspekcie, w tym celu wprowadzono cenzurę i koncesje na wydawanie np. prasy.

13. Partia jest za wolnością wszystkich wyznań religijnych (żadnej nie preferuje), ale państwo zostawia sobie możliwość ingerencji jeśli zostaną naruszone dowolne interesy państwa czy dobro rasy niemieckiej. De facto jest to otwarta groźba przede wszystkim wobec silnego np.w Bawarii Kościoła.

14. Domagano się upaństwowienia dużych domów towarowych i ich dzierżawy po niskiej cenie drobnym kupcom.
.....

Program ten niewiele różnił się od programu komunistów dlatego po rozwiązaniu partii komunistycznej, która była sowiecką agenturą, zdecydowana większość jej członków zasiliła NSDAP.

Źródło: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3910
Popularne pytania
Jaką nazwę nosiły Katowice w okresie od 9.03.1953 do 20.12.1956?
Rzeczywisty rozmiar Rosji w porównaniu do Afryki
Jaki ciężar jest w stanie podnieść dorosły goryl?
Co jest bardziej prawdopodobne: trafienie szóstki w lotto, czy śmierć pod kołami w ciągu najbliższych 10 godzin?
Skąd pochodzi słowo “kac”?
Jak zachowują się żaby, gdy zbliża się deszcz?
Jak atomy emitują światło?
Który pokarm jest najdłużej trawiony przez żołądek?
Co to jest?
Czyje spodnie prał Al Capone?
Dlaczego drzewa zrzucają liście?
Ile w Polsce żyje kobiet o imieniu Dominika?
Czy w I RP była arystokracja?
Co to jest aseksualizm?