logo

historiaDo czego odnosi się pojęcie "cywilizacja śmierci"?

Do czego odnosi się pojęcie

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

"Cywilizacja śmierci" lub "kultura śmierci" pojawiła się w XIX wieku i na początku XX wieku. Podwaliny pod tą ideologię położyli tacy ludzie, jak Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, a jej rdzeniem był nihilizm.
Nihilizm egzystencjalny głosi brak celu, sensu, znaczenia i wartości życia. Nihilizm moralny wyraża pogląd, że nie istnieją normy moralne, czy etyczne. W filozofii społecznej nihilizm jest czasami wykorzystywany do określenia takiego stanu społecznego, w którym jednostki są przeświadczone o braku celowości wraz z doświadczeniem pustoty znaczeniowej wszelkich regulacji i unormowań prawnych, zwyczajowych, czy kulturowych. Gwałtowny rozkwit różnych form nihilizmu przypadł na epokę modernizmu, jednak dopiero w czasach współczesnych osiągnęła ona swoje apogeum, głównie dzięki mediom. Rozwój nihilizmu w społeczeństwie przewidział Fryderyk Nietzsche.
W odpowiedzi na te tendencje papież Jan Paweł II opublikował trzy encykliki, Centesimus annus (łac. „Setna rocznica”) z 1991, Veritatis splendor (łac. Blask Prawdy) z 1993 i dwa lata później Evangelium Vitæ (łac. „Ewangelia życia”). Papież dostrzegł kryzys kultury zachodniej i próbował zatrzymać jej rozpad, zwracał uwagę przede wszystkim na podejście do ludzkiego życia. Wśród wykroczeń przeciwko życiu papież wymieniał nie tylko zabójstwo, ludobójstwo, samobójstwo, ale również eutanazję, aborcję i wszystko co narusza godność ludzką, w tym prostytucję, niewolnictwo, handel ludźmi, deportacje, czy arbitralne aresztowania. "Kulturze śmierci" sprzyja aborcja, antykoncepcja i eugenika. Termin ten jest przeciwieństwem sformułowanego przez papieża Pawła VI określenia „cywilizacja miłości”.

Wśród architektów "cywilizacji śmierci" pojawiają się takie nazwiska jak: Artur Schopenhauer, Francis Galton, Ernst Haeckl, August Comte, ale również Darwin i Marks. W XX wieku do tej galerii "sław" weszli "naukowcy" którzy zajęli się seksem - Freud i Wilhelm Reich, zwolenniczka aborcji Margaret Sanger, ateista egzystencjalny Jean-Paul Sartre ....
Łączy ich ateizm i postawienie człowieka na piedestale, który może dowolnie układać normy moralne, zmieniać je według własnego widzimisię, przykładowo jednego dnia mordujemy chorych psychicznie, a drugiego starych i tych co mieli pecha w puli genetycznej .... Oczywiście podejście do samego życia ma ścisły związek z podejściem do aborcji czy eutanazji.
Pojęcie "cywilizacja śmierci" odnosi się przede wszystkich do ideologii wyrosłych na marksizmie - nazizm, maoizm, bolszewizm, faszyzm, gender ... Naruszanie klasycznych struktur rodzinnych prowadzić ma, zdaniem zwolenników chrześcijańskiej „cywilizacji życia”, do samozagłady społeczeństwa, które, popadając w hedonizm, zaprzestaje reprodukcji. Rodzina jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, jedynym gwarantem przetrwania społeczeństwa i jego prawidłowego rozwoju.

Źródła: Wikipedia, Roszkowski W. "Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość", str. 217-218
Zdjęcie: Męczeństwo św. Agaty Sycylijskiej, ozdobny inicjał z paryskiego rękopisu z drugiej ćwierci XIII w. (British Library, Royal 20 D VI)
Popularne pytania
Co oznacza ten rysunek?
Dlaczego Brytyjczycy i Francuzi spalili bezcenny chiński kompleks pałacowy w Pekinie w 1860 roku?
Czy ludzie z rudymi włosami są potomkami wikingów?
Góralki są spokrewnione ze słoniami czy gryzoniami?
Ile jest ziemniaków w standardowej porcji dużych frytek?
Który przywódca ZSRR przyznał się do zbrodni katyńskiej i do rozbioru II RP w 1939 roku?
Które miasto na kontynencie europejskim miało metro jako pierwsze?
Ile kosztuje litr benzyny w USA?
Co się stanie kiedy w wyszukiwarce grafiki googla wpisze się "atari breakout"?
Ile oddajesz państwu pieniędzy przy pensji 3500 zł na rękę?
Jaką długość miał rekordowy krokodyl?
Czy współczesną rewolucję seksualną stworzył Zachód?
Dlaczego krupnik na talerzu stygnie wolniej niż czysty barszcz?
W jaki sposób podejmowane są decyzje w pszczelim ulu?