logo

historia
Spartanin po 30-tce, który się nie ożenił nie mógł głosować i oglądać zawodów sportowych?

Spartanin po 30-tce, który się nie ożenił nie mógł głosować i oglądać zawodów sportowych?
Tak, Spartanin który się po 30-tce nie ożenił nie mógł głosować i oglądać zawodów sportowych.
Popularne pytania
Co to za zwierzę?
Jaki odsetek przestępców stanowią mężczyźni?
Jakie plusy ma picie kawy?
Co to za wnętrze?
Czy zestresowane kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na choroby serca?
Jakiego wzrostu był król Polski, Władysław Łokietek?
Ile metrów drutu potrzeba do zbudowania wózka sklepowego?
Jakie nazwisko jest bardziej popularne Nowak czy Kowalski?
Co w Rosji przynosi pecha?
Co podczas rewolucji francuskiej oznaczał okrzyk "Konstytucja! Konstytucja!"?
Dlaczego wschodnia granica II RP pokrywała się mniej więcej z linią drugiego rozbioru?
Ile średnio miesięcznie zarabia w Polsce nauczyciel akademicki?
Czy do 1941 roku IBM dostarczał maszyny liczące do niemieckich obozów koncentracyjnych?
Czy niemieckie armie w Polsce wykonały rozkaz Führera?