logo
mądrości

His­to­ria uczy, że de­mok­racja bez war­tości łat­wo się prze­mienia w jaw­ny lub za­kamuf­lo­wany totalitaryzm.

 
His­to­ria uczy, że de­mok­racja bez war­tości łat­wo się prze­mienia w jaw­ny lub za­kamuf­lo­wany totalitaryzm.

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka