logo

różności
Co oznacza skrót "APSIK"?

Co oznacza skrót
Autosomalny Posłoneczny Syndrom Intensywnego Kichania - APSIK, pochodzi od tłumaczenia angielskiego skrótu ACHOO (Autosomal dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst syndrome). Zespół ACHOO to odruch kichania spowodowany światłem słonecznym - częste, ale słabo poznane zjawisko odruchowego kichania po nagłej ekspozycji oczu na światło, zwykle słoneczne. Odruch może polegać na pojedynczym kichnięciu lub powtarzających się kichnięciach (notowano liczbę 43). Dotyczy dużej części populacji, przeciętnie 18% do 35%, częstszy u rasy białej. Cecha jest dziedziczona autosomalnie dominująco. Pierwszym, który opisał ten fenomen, był Arystoteles. (wikipedia)
Popularne pytania
Ile mierzyła największa budowla wykonana z kart do gry?
Co się dzieje kiedy nie zjemy śniadania?
Ilu średnio adoratorów musi pocałować kobieta, żeby znaleźć "tego jedynego"?
Prawdziwe nazwisko rodowe królowej Elżbiety II to ....?
Jak wysoko mogą latać ptaki?
Jaki procent osób przeżywa uderzenie pioruna?
O czym świadczą bruzdy na paznokciach?
Co jest nie tak w Pomniku Obrońców Wybrzeża, który stoi w Gdańsku na półwyspie Westerplatte?
O ile skraca życie jeden wypalony papieros?
Który film uznawany jest za najlepszy na świecie?
Do którego kraju de Gaulle chciał przenieść siedzibę Wolnych Francuzów?
W którym państwie przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości?
Kto i kiedy chciał zburzyć gotycką katedrę Notre-Dame w Paryżu?
Jaki rodzaj seksu dozwolony jest dla osób wierzących?