logo

militariaCzy pistolet wywołujący wymioty istnieje naprawdę?

Czy pistolet wywołujący wymioty istnieje naprawdę?
Amerykańska armia zamówiła taki pistolet. Z informacji jakie pojawiły się w prasie projekt został częściowo sfinansowany, ale po prezentacji skuteczności ..... porzucony. Trudno więc powiedzieć, czy w ogóle taki pistolet istnieje.
Popularne pytania
Na ile kilometrów w głąb Niemiec weszły wojska francuskie we wrześniu 1939 roku?
Gdzie znajduje się największa latryna w Europie?
Czy rząd II RP odmówił pomocy Polakom na Ukrainie podczas Wielkiego Głodu?
Ile razy w ciągu roku występują imieniny Jana?
Czy mając zawiązane oczy można iść w linii prostej?
Kto to jest?
Czy mocz jest siedliskiej zarazków?
Jaką karę wprowadzili Rosjanie dla dzieci powstańców listopadowych?
Która gra sprzedawała się najlepiej w pierwszym półroczu 2015 roku?
Ilu mieszkańców ma Re­pu­bli­ka Chiń­ska?
Ile mierzyła najdłuższa broda świata?
Z których ekspresów do kawy otrzymujemy najmniej zdrową kawę?
Które sny są najpopularniejsze?
Jaka była polska odpowiedź na niemieckie żądania odnośnie Gdańska?