logo

kultura-sztukaKtóry budynek uważany jest za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa pierwszego tysiąclecia naszej ery?

Który budynek uważany jest za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa pierwszego tysiąclecia naszej ery?
Hagia Sophia (Kościoła Mądrości Bożej) - była to najwyższa rangą świątynia w Cesarstwie Bizantyjskim, katedra patriarsza, miejsce koronacji cesarzy, symbol Kościoła bizantyjskiego, została ufundowana przez Justyniana I Wielkiego. Budowę rozpoczęto w 325 lub 360 roku, ostatnie nabożeństwo odbyło się 28 maja 1453, brali w nim udział zarówno prawosławni, jak i katoliccy obrońcy Konstantynopola. W 1453 roku Osmanowie zdobyli miasto, a sułtan Mehmed II Zdobywca natychmiast kazał przekształcić Kościół Mądrości Bożej w meczet i taką funkcję pełni do dzisiaj.
Popularne pytania
Czy osoby, które wstrzymują pierdnięcia w ciągu dnia nadrabiają to w trakcie snu?
W co kobiety najbardziej lubią być całowane?
W którym kraju wynaleziono ketchup?
Ile państw oddziela Polskę od Korei Północnej?
Na jakim kontynencie nie ma ani jednego baru MC Donald?
Jak szybko pozbyć się mdłości?
Jaka kara może grozić w Chinach za ściąganie?
Dlaczego kobiety często mimowolnie odrzucają włosy do tyłu?
Która reklama była najczęściej oprotestowywana?
Jaki iloraz inteligencji może osiągnąć człowiek?
Ile lat miał najstarszy tata świata?
Czy ludzkie ciało może eksplodować?
Jak się nazywa najwyższy szczyt Rosji?
Jak szybko rośnie broda?