logo

matematyka
Która liczba jest największa?

Która liczba jest największa?
..... googolplex, czyli 1 i googol zer ( 10^10^100 ). Jeden z naukowców odkrył ponoć liczbę jeszcze większą i nazwał ją Graham. Niestety nikt nie wie, ile Graham ma cyfr. Należy więc założyć, że największą cyfrą jest googolplex, która jest tam ogromna, że nawet nie można jej zapisać w systemie dziesiętnym.
Popularne pytania
Czy Francja sąsiaduje z Portugalią?
W którym kraju w filmach dla dorosłych zakazany jest udział kobiet z małymi piersiami?
Ile dokładnie trwa moment?
Turyści której nacji uważani są za najbardziej irytujących w Europie?
Gdzie przebywał Lenin podczas rewolucji październikowej?
W którym europejskim kraju postać Kaczora Donalda uznawana była za niemoralną?
Czy Polska ma jakiś udział w powstaniu chińskiego supermocarstwa?
Jaki dźwięk wydaje góra lodowa?
Które z europejskich państw finansuje ze środków publicznych badania nad UFO?
Jaka prosta czynność podczas wykładu pomaga w jego zapamiętaniu?
Co jest na zdjęciu?
Co to jest Stasibasifobia?
Czy królowie mieli wpływ na wybór papieża?
Czy szybszy przyrost masy mięśniowej jest w małej czy dużej ilości powtórzeń w serii?